Geschil Wmcz: één centrale cliëntenraad volstaat niet De inspraak van cliënten binnen zorginstellingen is wettelijk geregeld door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Er wordt steeds meer gewicht toegekend aan cliëntenmedezeggenschap en de Minister van VW&S is van plan om deze te versterken. Zorginstellingen erkennen het belang van medezeggenschap, maar worstelen hoe deze in de… Read More


Zelfbeschikking in ontwikkeling: de medische-technologische ontwikkeling en de betekenis voor zelfbeschikking: paper Gezondheidsrecht, Universiteit van Tilburg, in samenwerking met Noëlle Goverde.   Zelfbeschikking is een belangrijk begrip in het recht en de ethiek. Zelfbeschikking is een fundamenteel beginsel inhoudende dat een ieder zelf vorm moet kunnen geven aan zijn leven, zo ook over de zorg… Read More