Geschil Wmcz: één centrale cliëntenraad volstaat niet De inspraak van cliënten binnen zorginstellingen is wettelijk geregeld door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Er wordt steeds meer gewicht toegekend aan cliëntenmedezeggenschap en de Minister van VW&S is van plan om deze te versterken. Zorginstellingen erkennen het belang van medezeggenschap, maar worstelen hoe deze in de… Read More