• commissaris / toezichthouder;
  • juridische en compliance ondersteuning, begeleiding en advisering van het management op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
  • evaluatie goed bestuur en goed toezicht | good governance ondersteuning;
  • advisering juridische structurering van samenwerkingsverbanden;
  • contractbeheer en –management, opstellen en beoordelen van contracten, voorwaarden en protocollen.