Inleiding In de zomer van 2022 heeft de minister van VWS haar plan kenbaar gemaakt voor de toekomst van de ouderenzorg: het programma “Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen” (WOZO). Urgentie is de drijfveer achter het WOZO-programma. De zorgvraag van ouderen heeft het aanbod overtroffen. Met WOZO is daarom de minister direct met de betrokken… Read More


Inleiding Kwetsbare ouderen die thuis wonen ontvangen zorg uit verschillende zorgdomeinen. Passende zorg voor deze ouderen vereist een goede samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onlangs geadviseerd om de verantwoordelijkheid voor de vereiste multidisciplinaire samenwerking voor deze zorg centraler te organiseren en de afspraken hierover steviger te omschrijven. Ook de bekostiging… Read More