Het arrest van de Hoge Raad van 23 mei 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1204) betreft de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van een indirecte bestuurder van zijn gefailleerde dochtervennootschap. De HR betrekt in haar overwegingen de acht omstandigheden door het Hof genoemd om te concluderen dat de bestuurder wist of redelijkerwijs moest begrijpen dat hij schuldeisers van zijn dochtervennootschap… Read More


Door Henry Goverde [1]   1.   Inleiding Wij willen allemaal lang en gelukkig leven. En natuurlijk in goede gezondheid. Maar gezond blijven in Nederland wordt onbetaalbaar. Dit noodzaakt dat de Nederlandse gezondheidssector stevig aan het veranderen is. Vooral de AWBZ gefinancierde zorg[2] staat voor grote uitdagingen. Bezuinigingen, het anders inrichten van wonen en zorgverlening en… Read More