Zelfbeschikking in ontwikkeling: de medische-technologische ontwikkeling en de betekenis voor zelfbeschikking: paper Gezondheidsrecht, Universiteit van Tilburg, in samenwerking met Noëlle Goverde.   Zelfbeschikking is een belangrijk begrip in het recht en de ethiek. Zelfbeschikking is een fundamenteel beginsel inhoudende dat een ieder zelf vorm moet kunnen geven aan zijn leven, zo ook over de zorg… Read More


Het arrest van de Hoge Raad van 23 mei 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1204) betreft de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van een indirecte bestuurder van zijn gefailleerde dochtervennootschap. De HR betrekt in haar overwegingen de acht omstandigheden door het Hof genoemd om te concluderen dat de bestuurder wist of redelijkerwijs moest begrijpen dat hij schuldeisers van zijn dochtervennootschap… Read More


Door Henry Goverde [1]   1.   Inleiding Wij willen allemaal lang en gelukkig leven. En natuurlijk in goede gezondheid. Maar gezond blijven in Nederland wordt onbetaalbaar. Dit noodzaakt dat de Nederlandse gezondheidssector stevig aan het veranderen is. Vooral de AWBZ gefinancierde zorg[2] staat voor grote uitdagingen. Bezuinigingen, het anders inrichten van wonen en zorgverlening en… Read More