Op 1 januari 2022 is de nieuwe Governancecode Zorg 2022 (de code) in werking getreden. Het gaat om het een update van de code die in 2017 is ingevoerd. De code wordt aangepast zodat deze in lijn is met nieuwe wetgeving, zoals de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018… Read More


Inleiding De vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft in 2016 als opvolger van de Zorgbrede Governancecode 2010 een nieuwe governancecode vastgesteld: de Governancecode Zorg, die met ingang van 1 januari 2017 in werking is getreden. Deze op zeven principes gebaseerde code is een vorm van zelfregulering, zodat de overheid zorginstellingen de ruimte geeft om op eigen… Read More