Voormalige Group Compliance Officer Achmea en directeur Concern Juridische Zaken Interpolis.

Henry is sinds 2014 zelfstandig werkzaam als bedrijfsjurist, management consultant en strategisch adviseur.

Daarnaast is Henry partner van Dispicio B.V., een organisatieadviesbureau die organisaties ondersteunt bij strategische vraagstukken.

Henry is jaren actief als toezichthouder, ook binnen het sociaal domein. Hij is:

  • bestuursvoorzitter van de Stichting Beheer Cliëntengelden Amarant: een non-profit stichting met als doel het toezien op en ondersteunen van verstandelijk gehandicapten bij het beheren van hun inkomsten en uitgaven;
  • voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Oosterwijs: een instelling die zich richt op het gespecialiseerde primair onderwijs en voortgezet onderwijs;
  • voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Wooninitiatief Nieuw Land (in oprichting): een instelling voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • lid van de Raad van Commissarissen van Juwon Onderlinge Schade Maatschappij U.A (verzekeringsmaatschappij voor juweliers, goud- en zilversmeden en uurwerkherstelbedrijven);
  • bestuurder van Stichting Toezicht Verzuimcollectieven: een instelling die toezicht houdt op een juiste toepassing van de Mosaics methode.

Tot oktober 2023 was Henry voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Groep Oosterpoort: een gespecialiseerde zorginstelling voor het ondersteunen van gezinnen en jongeren.

Henry Goverde heeft Nederlands Recht en Post-doctorale Belastingkunde gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft de verbinding gelegd met compliance en operational risk dankzij zijn functie als Group Compliance Officer van Achmea. In 2015 heeft Henry Gezondheidsrecht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg.

Vanuit zijn juridische kennis en management ervaring is Henry zowel een oplosser als een strategische raadgever die een organisatie in haar transitie ondersteunt. Met ruime ervaring in verander- en cultuurprojecten geeft Henry inhoud aan nieuwe concepten, voornamelijk vanuit zijn juridische kennis. Door zijn uitgebreide ervaring in compliance en risk management, in combinatie met zijn persoonlijkheid, is Henry in staat om proactief samen te werken met bestuurders, commissarissen, partners, accountants en wettelijke toezichthouders.

curriculum vitae Henry Goverde

LinkedIN