Samenwerken en medezeggenschap cliënten Het creëren van samenwerkingsverbanden in de zorg kan grote gevolgen hebben voor de zorgverlening aan patiënten/cliënten (hierna: cliënten). Als maatschappij hebben wij de belangen van cliënten bij het aangaan van zulke samenwerkingsverbanden erkend in wetgeving. In het bijzonder in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Deze wet regelt de… Read More


Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in werking. Instellingen hebben zes maanden de tijd om hun medezeggenschapsregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Het ministerie heeft onlangs aangegeven dat ondanks de coronacrisis instellingen geen uitstel krijgen om hun medezeggenschapsregeling aan te passen aan de nieuwe regels. Kortom: medezeggenschapsregelingen dienen uiterlijk… Read More


Inleiding Het verbeteren van de medezeggenschap van cliënten in de zorg kent een bewogen geschiedenis, die nog niet ten einde is. De laatste ontwikkeling is de herziening en verbetering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Dit heeft geresulteerd in het wetsvoorstel Wmcz 2018 dat op 21 mei 2019 is aangenomen door de Eerste Kamer.… Read More