Inleiding Onlangs heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gerapporteerd dat er onvoldoende tijdige en juiste hulp geboden wordt aan jongeren met ernstige psychische problemen. De corona crisis draagt hieraan bij. Door de beperkende maatregelen is voor deze jongeren hun dagelijkse structuur weggevallen. In verschillende periodes konden zij niet naar school, en vrijetijdsbesteding, uitgaan, sport,… Read More


Inleiding Op 1 januari 2015 is met de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, kinderbescherming en jeugdreclassering overgegaan naar de gemeenten. Gemeenten, als meest nabije overheid, zouden het best in staat zijn de hulp en ondersteuning dicht bij kinderen en gezinnen te organiseren en daarbij ook de noodzakelijke verbindingen met andere levensterreinen te kunnen leggen… Read More


Inleiding De jeugdsector verkeert in crisis en minister De Jonge heeft in zijn laatste brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe hij deze crisis wil keren. Er is extra geld toegezegd voor de uitvoering van de Jeugdwet: € 420 mln in 2019, € 300 mln in 2020 en € 300 mln in 2021. Er wordt… Read More