Inleiding

Ongetwijfeld heb je gelezen over het fenomeen ChatGPT. ChatGPT is een artificial intelligence (AI) taalmodel ontwikkeld door het bedrijf OpenAI. Het is ontworpen om mensachtige reacties op tekstinvoer te genereren, waardoor het in staat is om deel te nemen aan gespreksinteracties met gebruikers. ChatGPT is getraind op een enorme hoeveelheid diverse tekstgegevens van internet en kan informatie verstrekken, vragen beantwoorden, helpen bij taken en deelnemen aan discussies over een breed scala aan onderwerpen. ChatGPT is momenteel een hype, maar het is ook de wegbereider van een toekomst waar kunstmatige intelligentie de mensheid vele kansen biedt, maar ook bedreigingen.

Anyway, omdat Jan en ik veel schrijven over succesvol samenwerken, maar dit vooral met veel plezier in de praktijk brengen, was ik nieuwsgierig wat ChatGPT te adviseren heeft over succesvol samenwerken.

Succesvol samenwerken volgens ChatGPT

ChatGPT zwengel je aan door het een aanwijzing te geven; in goed Engels een prompt. Ik heb de volgende prompt gegeven: ‘schrijf een opinie artikel over hoe organisaties succesvol kunnen samenwerken’. Op enter gedrukt en voilà, binnen 3 seconden verschijnt onderstaande tekst:

“Samenwerking is een van de belangrijkste aspecten van het succes van organisaties. Organisaties die samenwerken zijn beter in staat om uitdagingen aan te gaan, nieuwe ideeën te genereren en kansen te benutten. In dit artikel zullen we kijken naar enkele belangrijke aspecten van succesvolle samenwerking tussen organisaties.

Allereerst is het van cruciaal belang dat organisaties een duidelijke visie hebben voor de samenwerking. Dit omvat het bepalen van gemeenschappelijke doelen, het identificeren van gebieden waarop de organisaties elkaar kunnen aanvullen en het vaststellen van een duidelijke rolverdeling. Een duidelijke visie zorgt ervoor dat alle betrokken partijen op dezelfde golflengte zitten en zich kunnen concentreren op het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

Ten tweede moeten organisaties open communicatiekanalen hebben. Een open en eerlijke communicatie is de basis voor een succesvolle samenwerking. Organisaties moeten zich comfortabel voelen om met elkaar te communiceren en zich kunnen uiten over eventuele problemen. Door open te communiceren kunnen organisaties effectief samenwerken om oplossingen te vinden en uitdagingen aan te gaan.

Ten derde moeten organisaties elkaars sterke en zwakke punten kennen. Het is belangrijk dat organisaties hun eigen sterke punten identificeren en begrijpen waar ze kunnen bijdragen aan de samenwerking. Door de sterke en zwakke punten van elkaar te begrijpen, kunnen organisaties beter samenwerken om problemen op te lossen en resultaten te behalen.

Een ander belangrijk aspect van succesvolle samenwerking is het vermogen om vertrouwen op te bouwen. Vertrouwen is de basis van elke succesvolle samenwerking. Organisaties moeten bereid zijn om open te staan ​​voor feedback en input van andere partijen en bereid zijn om de tijd en middelen te investeren die nodig zijn om vertrouwen op te bouwen. Dit kan betekenen dat organisaties hun beleid en procedures moeten herzien om ervoor te zorgen dat er vertrouwen is tussen alle betrokken partijen.

Ten slotte moeten organisaties in staat zijn om flexibel te zijn. Succesvolle samenwerking vereist dat organisaties bereid zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en uitdagingen. Organisaties moeten flexibel zijn in hun benadering van samenwerking en bereid zijn om zich aan te passen aan de behoeften van andere partijen.

In conclusie is succesvolle samenwerking tussen organisaties afhankelijk van een duidelijke visie, open communicatiekanalen, het kennen van elkaars sterke en zwakke punten, het vermogen om vertrouwen op te bouwen en flexibiliteit. Door deze factoren in gedachten te houden, kunnen organisaties effectiever samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken en uitdagingen aan te gaan.”

Bron: ChatGPT v 3.5 / prompt: schrijf een opinie artikel over hoe organisaties succesvol kunnen samenwerken

Succes gegarandeerd?

Niet slecht dacht ik. Nou, nee. Eerlijk is eerlijk, ik dacht wow! Dit binnen 3 seconden naar aanleiding van mijn simpele prompt in een gratis versie van een chatbot. Nog maar eens goed lezen, dacht ik.

Bij herlezing dacht ik, wacht even. De opsomming is erg instrumenteel. Ik bedoel, in feite geeft ChatGPT een lijst van wat bijdraagt aan een succesvolle samenwerking. Wél knap hoor dat een algoritme binnen 3 seconden de ‘wat vraag’ behoorlijk goed beantwoord. Maar hoe zorg je voor dit succes, daarover meldt ChatGPT niks. Ik mis een antwoord op de ‘hoe vraag’; met name mis ik welke competenties en vaardigheden zijn vereist om succes te behalen.

Het lijkt alsof de chatbot de harde kant van succesvolle samenwerken snel kan oplepelen. Of ook de cruciale zachte kant van dit succes even snel opgediend kan worden, daarvan ben ik (nog) niet overtuigd. Met name omdat ik ChatGPT ook geprompt heb met ‘schrijf een artikel over hoe word ik een goede leider’. Ik zal je deze opsomming besparen, maar je raad het al.

Slot

Is succesvol samenwerken gegarandeerd door het opvolgen van de instructies van ChatGPT? Gelukkig (nog) niet. Zie ik ChatGPT als een bedreiging voor hoe ik waarde toevoeg? Nee, niet binnen mijn tijdshorizon. Maar of dit ook geldt voor de tijdshorizon van mijn kinderen, daarover ben ik niet zeker. Maar dat is een onderwerp voor een ander artikel.