Begin september 2017 is de in 2016 herziene Corporate Governance Code wet geworden en treedt in werking met ingang van  1 januari 2018.

Dit betekent dat Nederlandse beursvennootschappen verantwoording moeten afleggen over de naleving van de  Code in het bestuursverslag. De Code moet worden nageleefd conform het beginsel ‘pas toe of leg uit’. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code zal de naleving van de Code jaarlijks monitoren.

Het verankeren van de Code in wetgeving is een voorbeeld van hoe de zelfregulering binnen een sector uiteindelijk kracht van wet krijgt. Organisaties doen er daarom verstandig aan om zelfregulering serieus op te pakken.

Henry Goverde