De zorgaanbieder en de Centrale Cliëntenraad (CCR) vragen de LCvV een bindende uitspraak te doen over een voorgenomen besluit van de zorgaanbieder tot uniformering en verhoging van de waskosten voor cliënten die wonen op de psychogeriatrische locaties. De zorgaanbieder wil afwijken van het verzwaard advies dat de CCR heeft gegeven inzake dit voorgenomen besluit. Door de LCvV vindt een marginale redelijkheidstoetsing plaats op grond van de Wmcz. Dit betekent dat de LCvV nagaat of de zorgaanbieder in redelijkheid kan afwijken van het advies van de CCR. Hierbij gaat de LCvV niet de inhoud van het advies van de CCR beoordelen. De LCvV komt tot de conclusie dat het besluit van de zorgaanbieder van 2 juli 2015 om de waskosten te uniformeren en te verhogen in redelijkheid genomen kon worden.

Landelijke Commisie van Vertrouwenslieden 21.07.2016